Sənaye Xəbərləri

Qarışıq kvadrat

2022-02-15
Qarışıq kvadratemal və ağac qəliblərinin emalında bucaq, uzunluq, hündürlüyü ölçmək və mərkəzi yerləşdirmə üçün istifadə olunan ümumi ölçü alətidir.

Yönölçənin xarici halqasının soldan sağa 0°-dən 180°-ə qədər şkala, daşıyıcının daxili halqasının isə sağdan sola doğru 180°-dən 0°-ə qədər şkala malikdir; hökmdarın uzunluğunun ortasında iki menteşə var, onu yarıya qatlamaq olar, hökmdarın yuxarı ucu içi boş şaftalı formasına malikdir, şaftalı formasının şaftalı ucu hökmdarın ortasındadır, hökmdarın aşağı hissəsində isə 2-3 mm enində boşluq var; hərəkətli daşınan ox ilə bağlanır. Faydalı model nəqledici kimi istifadə oluna bilər, həmçinin xətkeş kimi də istifadə oluna bilər və daşıyıcı kimi istifadə edildikdə 180°-dən çox bucağı olan bucaq ölçülə bilər. İstifadə edilmədikdə, hökmdarı qatlayın və hökmdarı çevirin ki, hökmdarın dibi və daşıyıcı üst-üstə düşsün, beləliklə iki ölçü aləti birləşsin.