Sənaye Xəbərləri

Ruh səviyyəsi alətinin istismar tələbləri

2022-01-13

İki naməlum nöqtə arasındasəviyyə aləti, ştativini açın, alət qutusundan səviyyəni çıxarın, onu ştativin üzərinə qoyun, üç əsas vint ilə düzəldin, yuvarlaq qabarcığı mərkəzləşdirin və səviyyəli boru səviyyəsinə əməl edin. Üfüqi əyləc əl çarxı düzəldilmişdir. Üfüqi güzgüdə üçbucaqlı prizmadan əks olunur, üfüqi üst-üstə düşmə isə üfüqidir. Teleskopu naməlum nöqtədə qüllə hökmdarı ilə hizalayın

(1)(ruh səviyyəsi aləti)Boru səviyyəsini yenidən hizalayın, qüllə hökmdarının oxunuşunu oxuyun (arxa görünüş), teleskopu naməlum nöqtədə qüllə hökmdarına çevirin

(2)(ruh səviyyəsi aləti)Boru səviyyəsini tənzimləyin, qüllə hökmdarının oxunuşunu oxuyun (ön görünüş) və rekordlar kitabına qeyd edin.


Hesablama düsturusəviyyə aləti: iki nöqtə arasındakı hündürlük fərqi = arxa görünüş - ön görünüş.