Sənaye Xəbərləri

Müxtəlif növ yüksək keyfiyyətli səviyyə aləti

2022-01-06
Lazer səviyyəsi(ruh səviyyəsi aləti)
Əllə oxumaq əvəzinə lazer şüasından istifadə edin. Lazerin yaydığı lazer şüası kolimasiya oxu boyunca üfüqi lazer şüası yaymaq üçün teleskop lüləsinə daxil edilir. Nivelirləmə çubuqunda avtomatik izləmə qabiliyyətinə malik olan fotoelektrik qəbuledici hədəf hamarlamağı həyata keçirmək üçün təchiz edilmişdir.

Rəqəmsal səviyyə(ruh səviyyəsi aləti)
Bu, 1990-cı illərdə inkişaf etdirilən səviyyədir. O, optik, elektromexaniki, kompüter və təsvirin işlənməsi kimi yüksək və yeni texnologiyaları birləşdirir. Müasir elm və texnologiyanın ən son inkişafının kristallaşmasıdır.