Sənaye Xəbərləri

Ruh səviyyəsi alətinin təsnifatı

2022-01-06
Mikro əyilmə səviyyəsi(ruh səviyyəsi aləti)
Üfüqi görmə xətti bir az meylli spiral vasitəsilə əldə edilir. Onun boru səviyyəsi kiçik bölmə dəyərinə və yüksək həssaslığa malikdir. Teleskop bütövlükdə boru səviyyəsi ilə bağlıdır. Boru səviyyəsi bir qədər əyilmiş vida sayəsində şaquli müstəvidə bir qədər əyilmişdir ki, bu da səviyyənin mərkəzləşdirilməsinə və üfüqi görmə xəttinə uyğundur.

Avtomatik Anping(səviyyə aləti)
Üfüqi görmə xətti avtomatik düzəldici kompensatorun köməyi ilə əldə edilir. Teleskopun görmə xətti bir qədər əyildikdə, kompensator teleskopu nisbətən cazibə qüvvəsi altında hərəkət etdirir ki, görmə xətti üfüqi olduqda miqyasın oxunuşunu tez əldə etsin. Bu alət mikro əyilmə səviyyəsindən daha yüksək iş səmərəliliyinə və sabit dəqiqliyə malikdir.